torsdag 4 april 2013

Hur mycket ska man amortera på ett lån?

Hur mycket man amorterar på ett lån kan bero av många olika faktorer. De viktigaste är din privatekonomiska situation just nu och i framtiden samt det aktuella ränteläget.

Om du har stora utgifter en tid framåt kan det vara klokt att inte amortera för mycket på ett större lån. Risken är att du inte kan klara dina utgifter och blir tvungen att ta ett snabblån med hög effektiv ränta för att du betalat av för mycket på t ex ditt huslån. Om du istället tror att din ekonomiska situation kommer att se ljus ut ett bra tag framöver kan det vara lämpligt att amortera lite mer för att få ner skulden och därmed räntekostnaden.

Om räntan är hög kan det vara svårt att amortera mer än normalt. Därför kan det vara svårt att amortera i lägen när räntan är hög. Se till att spara till en liten buffert i fall att räntan skulle stiga ytterligare. När räntan är låg kan det vara ett bra tillfälle att betala av på lånen.