Betalningssvårigheter

Betalningssvårigheter
Betalningssvårigheter

Ibland har man svårt att få privatekonomin att gå ihop.Problemen kan vara kortsiktliga eller långsiktliga. Det kan dyka upp oförutsedda kostnader som gör att ekonomin helt enkelt inte går ihop.

Begära anstånd för aktuella lån

Oavsett karaktären på dina betalningsproblem är det viktigt att du direkt kontaktar din bank eller den du lånat pengar av. Ofta kan man få anstånd om det gäller temporära betalningssvårigheter.

Ansöka om lån trots betalningssvårigheter
Även om du har sämre ekonomi än tidigare kan det gå att få lån.

Det finss t ex banker som ger lån till dig som är:
  • Arbetslös
  • Vikarie
  • Pensionär
  • Förtidspensionär
  • Sjukskriven
  • Konsult med oregelbunden lön