onsdag 16 mars 2011

Hur ska man tänka när man tar ett lån?

Ibland kan det vara svårt att veta vilken typ av lån eller kredit man ska ta. I denna artikel belyser vi viktiga punkter du kan tänka på innan du bestämmer dig för att ta ett lån.

Vad lånar du till?

Du bör tänka på olika sätt beroende på vad du lånar pengar till. Det är t ex stor skillnad att låna till en ny bostad och att låna pengar till att köpa ny tv. Om du ska låna till ett hus väljer du givetvis ett bolån med huset som säkerhet. Ska du köpa en ny TV kanske bästa låneformen är att använda butikens egen räntefria avbetalningsplan. Viktigt är dock att du betalar varje avbetalning. Dessa räntefria lån blir mycket dyra om du missar avbetalningarna. Det är på slarviga betalare dessa "lån" finansieras.


Hur snabbt kan du betala tillbaka lånet?

Återbetalningstakten är också intressant när du väljer låneform. Vet du att du kommer att få mer inkomster i framtiden kan det vara idé att ha en längre löptid för lånet (du betalar av lånet under en längre tid). När du sedan får mer inkomster eller får en klumpsumma med pengar kan du välja att betala av snabbare eller göra en större avbetalning direkt eller rent a betala av hela lånet med en gång (lösa lånet).

Har du någon säkerhet för lånet?

Om du äger en bostad och det finns utrymme för att låna mer på bostaden är detta ofta den mest lämpliga låneformen. Bostaden är en säkerhet för banken vilket gör att banken tar mindre risk än om du lånat in blanco (utan säkerhet). Ska du köpa en bil är det oftast billigast att ta ut mer lån på bostaden än att låna med bilen som säkerhet.

Hur kan du låna?

Som vi nämnde ovan är det ofta bra att låna på bostaden om du har möjlighet eftersom bostaden som säkerhet leder till lägre ränta. Tänk dock på att banken oftast tar en uppläggningsavgift mm när ett lån utökas. 
Ibland kan det vara lämpligt att låna pengar av vänner eller släktingar. Ofta är lånen utan ränta och du kan få pengarna snabbt. Ibland kan detta vara direkt olämpligt. Om du är osäker på om du kan betala tillbaka ett sådant lån i tid bör du avstå eller åtminstone tala om detta för den du ska låna av. Annars riskerar du att bli ovän med din kamrat eller släkting. 

Jämför olika lån

Innan du bestämmer dig för en låneform bör du noggrant jämföra den verkliga kostnaden för lånet. Väg in alla uppläggningsavgifter, aviavgifter, räntor och ränteavdrag när du jämför olika låneformer. Det lån som har den bästa räntan behöver inte vara billigast. Ibland kan ett lån med låg ränta vara förenat med höga uppläggningskostnader och aviavgifter varje månad. När du jämför räntor ska du jämföra den effektiva räntan. I den effektiva räntan har man bakat in även andra avgifter.


Måste du låna?

Slutligen, innan du skriver på låneansökan eller skuldebrevet bör du fråga dig själv om du verkligen måste låna. Kanske kan du avvakta med att köpa TV eller att åka på den där resan. Även om räntan ofta är relativt låg blir det mycket pengar sammantaget. Det är inte ovanligt att kostnaden för köpet kan bli 50% dyrare än om du hade köpt utan att låna.